Nabavke

  Banka u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
   

  Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

  Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

  Osnovne informacije

  Objavljivanje poziva za natjecanje      15.05.2020.

  Rok za dostavljanje ponuda                 22.05.2020.

  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu -  Izbor dobavljača za isporuku printanog i kancelarijskog materijala.

  Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

  Objavljivanje poziva za natjecanje      12.05.2020.

  Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara DRUGI KRUG tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

  Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

  Osnovne informacije

  Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

  Rok za dostavljanje ponuda                 29.05.2020.

  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch

  Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

  Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

  Rok za dostavljanje ponuda                 05.06.2020.

  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Izbor dobavljača za usluge presvlačenja namještaja

  Vaše prijave možete poslati na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

  Objavljivanje poziva za natjecanje      27.05.2020.

  Rok za dostavljanje ponuda                 01.06.2020.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Prijava gubitka kartice

Izgubli ste karticu?
Spriječite zloupotrebu

Više

Mastercard Gold

Uživajte u Gold pogodnostima okviru navedenih biznis klubova u Sarajevu, Beogradu i Beču

Više

3D Secure sigurnosni standard

MasterCard® SecureCode™ i Verified By Visa

Više