Extra polog pazara

    Obavite brzi polog pazara, bez dodatnog čekanja u poslovnicama Banke.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Avansna garancija

Ukoliko prodavac ne izvrši ugovorenu isporuku, Banka se obavezuje da će kupcu isplatiti iznos avansa

Više

Customer desk

Omogućili smo vam direktan pristup finansijskim tržištima putem Customer Desk-a

Više

Plaćanja u zemlji

Brza i kvalitetna realizacija platnih naloga po svim osnovama u okviru domaćeg platnog prometa.

Više