Zašto odabrati skrbništvo nad vrijednosnim papirima?

    Banka svojim klijentima nudi fleksibilnu, povoljnu i stručnu uslugu u vidu brige oko imovine u obliku vrijednosnih papira. Skrbništvo nad vrijednosnim papirima predstavlja skup usluga, što ih Banka pruža svojim klijentima vezano uz poslovanje s vrijednosnim papirima, koje oni kupuju za sebe ili po nalogu svojih klijenata.

 

  • Otvaranje računa vrijednosnih papira 

  • Plaćanje i poravnanje obavljenih transakcija 

  • Asistencija pri pristupu inostranim tržištima

  • Korporativne aktivnosti vezane uz društva

  • Vrijednosni papiri na računu skrbnika (Banke) vlasništvo su klijenta te, prema zakonskoj regulativi, ne ulaze u imovinu skrbnika ni u likvidacijsku ili stečajnu masu, niti se mogu upotrijebiti za naplatu potraživanja prema skrbniku.
  • Klijenti banke skrbnika mogu biti investitori (domaća i strana fizička/pravna lica) koji investiraju na domaćem i/ili inostranom tržištu kapitala.

Kontakt

 

Pregled naknada

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Briga o imovini u obliku vrijednosnih papira

Više

Elektronsko bankarstvo

Financijske transakcije možete obavljati sa svakog mjesta na svijetu, neovisno o radnom vremenu, uz znatno niže naknade

Više

Sigurnosni sefovi

Mirno spavajte, vaše dragocjenosti su na sigurnom

Više