Sberbank BH ima novog člana Uprave za informacione tehnologije, sigurnost i operacije (CTO/COO)

06.07.2021.

Sberbank BH ima novog člana Uprave. Gospođa Sanja Primorac Brkić novi je član Uprave (CTO/COO)  i nadležna je za IT, Sigurnost, Operacije, Organizaciju i upravljanje projektima i procesima.

Primorac Brkić bankarski je ekspert sa preko 20 godina radnog iskustva, specijalizovana za informacione tehnologije, a iza sebe ima brojne uspješne projekte koji idu u korak sa posljednjim trendovima savremenog bankarstva.

Nova članica Uprave u Sberbank BH dolazi sa pozicije Direktora Informatike UniCredit banke, na kojoj je bila 8 godina i zajedno sa svojim timom iznijela brojne projekte te implementirala nove tehnologije i procese automatizacije doprinoseći pri tome snažnoj tržišnoj reputaciji. Prije UniCredit banke je bila 15 godina na rukovodećim pozicijama u Hypo-Alpe-Adria banci, gdje je pored rukovođenja sektorom informatike, u pojedinim periodima, bila nadležna za razvoj kartičnog poslovanja, digitalnih kanala, opće poslove, operativnu podršku, organizaciju. Vodila je sve projekte implementacija glavnih bankarskih aplikacija.

„Sberbank BH čini inovativan i dinamičan tim, koji iza sebe ima uspješno realizovane projekte iz područja digitalizacije. Također, Sberbank BH je napravila značajan iskorak u razvoju digitalnih bankarskih usluga kako za fizička tako i za pravna lica. Sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila novi izazov u mojoj karijeri, te ću zajedno sa timom raditi na dodatnom unapređenju ICT infrastrukture, razvoju novih aplikativnih rješenja, optimizaciji procesa kao i podizanju nivoa IT sigurnosti“, ističe Primorac Brkić, te dodaje da zadovoljavanje potreba klijenata i dalje ostaje glavni prioritet.

„Ovim imenovanje Sberbank BH jasno pokazuje svoje poslovno određenje“, naglašava predsjednik Uprave Sberbank BH Jasmin Spahić. „Gospođi Primorac Brkić želim toplu dobrodošlicu u tim. Vjerujem da ćemo biti još bolji partner za sve naše klijente“.

Sanja Primorac Brkić je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, odsjek informatike, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega u Zagrebu završava postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu iz oblasti poslovne ekonomije, čime stiče zvanje magistra društvenih nauka.

Ovom promjenom Uprava Sberbank BH sada broji četiri člana.