Usklađenost poslovanja

  ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je u potpunosti posvećena obavezi usklađenosti poslovanja sa važećim standardima, propisima i zakonima.

  • Kodeks ponašanja
  • FATCA
  • Wolfsberg Group Questionnaire (CBDDQ)
  • US Patriot Act Certification

Kodeks ponašanja

  Kodeks ponašanja ASA Banka Naša i snažna BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Kodeks) sadrži osnovne etičke principe i pravila poslovnog ponašanja, koja su zasnovana na misiji i vrijednostima ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), osiguravajući iskren i fer odnos prema svim zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, kao i usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i internim aktima Banke. 
  Kodeks je namijenjen svim zaposlenima Banke, bez obzira na to koje poslove obavljaju, uključujući i članove organa Banke. Banka podržava i podstiče svoje zaposlene, ali i poslovne partnere i klijente, da slijede uspostavljene etičke standarde.

FATCA

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) predstavlja američki propis kojim se strane finansijske institucije obavezuju da će američkim poreskim vlastima (U.S. IRS) dostavljati podatke o klijentima koji imaju „U.S. status“, odnosno na koje se odnosi FATCA propis.

  ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je na U.S. IRS FATCA portalu registrovana kao “Participating Financial Institution not covered by an IGA”.

  Global Intermediary Identification Number (GIIN): 4XVYDT.00001.ME.070

  Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Sberbank BH d.d. Sarajevo možete se nama obratiti putem e-mail-a: fatca@sberbank.ba

  Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice: www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

Wolfsberg Group CBDDQ

  Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)

  Wolfsberg Group je udruženje trinaest globalnih banaka koje ima za cilj razviti okvire i smjernice upravljanja rizicima od finansijskog kriminala, posebno u pogledu politike „Upoznajte svog klijenta“, borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire pruža glavne informacije o strukturi Banke i postupcima koji se provode kako bi se spriječila upotreba financijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

  Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) možete preuzeti ovdje.

US Patriot Act Certification

  US Patriot Act  je donesen od strane američkog Ministarstva finansija, prema kojem su američke banke, kao i brokeri-dileri sa vrijednosnim papirima u obavezi obezbijediti određene informacije o stranoj korespondentnoj banci, a sa ciljem jačanja mjera usmjerenih na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.